• SX8B0009
 • Standard curtains

  Perde standarde

  perdja është bërë nga polipropileni 100% i cili ka një nga ndikimet më të ulta mjedisore të çdo materiali - sintetik ose konvertues.
 • Standard curtains

  Perde standarde

  perdja është bërë nga polipropileni 100% i cili ka një nga ndikimet më të ulta mjedisore të çdo materiali - sintetik ose konvertues.
 • Standard curtains

  Perde standarde

  perdja është bërë nga polipropileni 100% i cili ka një nga ndikimet më të ulta mjedisore të çdo materiali - sintetik ose konvertues.